bg-blur

Solar Select รู้ค่าทันใจ คุ้มค่าการลงทุน

สร้างใบข้อมูลราคา

จำนวนการเข้าใช้บริการ

Solar Select สร้างใบข้อมูลราคา

จำนวนใบเสนอราคา
จำนวนกิโลวัตต์
 • ขั้นตอนที่ 1

  กรอกข้อมูลผู้เข้าใช้งาน

 • ขั้นตอนที่ 2

  ยืนยัน OTP ที่ได้รับ

 • ขั้นตอนที่ 3

  กรอกสถานที่ที่ต้องการค้นหา หรือใช้เม้าส์เพื่อเลื่อนหาตำแหน่งหลังคาของท่าน

 • ขั้นตอนที่ 4

  กำหนดจุดเพื่อสร้างพื้นที่บนหลังคาเพื่อใช้ในการคำนวณขนาดของพื้นที่ และกำลังการผลิต

 • ขั้นตอนที่ 5

  เลือกชนิดของอุปกรณ์และรายละเอียดที่ต้องการ

 • ขั้นตอนที่ 6

  พิมพ์ใบข้อมูลราคา

คำนวณราคา