bg-blur

ENERGY AS CLEAN AS THE WIND

CLEAN, SAFE, RENEWABLE

Frequently Asked Questions

อายุการใช้งานของแผงโซล่าร์ คือเท่าไร ?

อายุโดยทั่วไปจะยาวนานกว่า 25 ปี แล้วแต่เทคโนโลยี แต่ส่วนใหญ่จะรับประกันประสิทธิภาพแผงที่ 25 ปี ซึ่งจริงๆแล้วหลังจาก 25 ปี แผงก็ยังคงทำงานตามปกติ การบำรุงรักษาก็ง่ายเพียงแต่คอยดูแลว่ามีสิ่งสกปรกตกค้างบนแผงโซล่าเซลล์ หรือไม่เช่นฝุ่นมูลนกใบไม้ถ้าพบว่ามีสิ่งสกปรกก็ใช้น้ำทำความสะอาดปีละ 2 – 3 ครั้งก็เพียงพอ ห้ามใช้น้ำยาพิเศษล้างหรือใช้กระดาษทรายขัดผิวกระจกโดยเด็ด ขาด เมื่อเวลาฝนตก น้ำฝนจะช่วยชำละล้างแผงโซล่าเซลล์ตามธรรมชาติ

ถ้าในช่วงฝนตกหรือไม่มีแดด ระบบจะทำงานหรือไม่ ?

จริงๆแล้วระบบโซล่าร์จะแปลงความเข้มแสงมาเป็นไฟฟ้าบางทีในช่วงที่แสงน้อยแต่มีความเข้มแสงอยู่ระบบก็ทำงานปกติ แต่ในยามที่ฝนตกหรือความเข้มแสงไม่มี ระบบจะดึงไฟฟ้าของการไฟฟ้ามาใช้โดยไม่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเสียหายเพราะไฟฟ้าจากระบบและของการไฟฟ้าเป็นมาตราฐานเดียวกัน

ถ้าระบบโซล่าร์ไม่ทำงานหรือทำงานผิดปกติเราจะรู้ได้อย่างไร ?

ทาง SE Lab เองมีระบบติดตามผล (Monitoring System) ซึ่งเป็น Application ที่ SE Lab พัฒนาขึ้นสามารถแจ้งเตือน, ติดตาม, และวิเคราะห์ผล ได้ทั้งมือถือที่เป็น Android and I OS หรือทาง Notebook แบบ real time ดูการผลิตไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ได้ที่ http://solarenergylaboratory.com/live-monitoring

ขนาดของพื้นที่ที่ต้องการสำหรับติดตั้งระบบโซล่า

ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จึงควรหันหน้าของแผงไปทางทิศใต้ โดยมีความลาดเอียงของแผงประมาณ 10 - 15 องศา ขึ้นอยู่กับตำแหน่งสถานที่ในการติดตั้ง เพื่อทำให้แสงอาทิตย์กระทบตั้งฉากกับแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้มากที่สุด สำหรับพื้นที่หลังคาที่จำเป็นต้องใช้นั้น ด้วยเทคโนโลยีของแผงปัจจุบัน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 330 วัตต์ต่อแผง ซึ่งมีขนาดประมาณ 2 ตารางเมตรต่อแผง น้ำหนัก 25 – 30 กิโลกรัม หรือเท่ากับ 12 – 15 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ดังนั้นเพื่อให้ได้ไฟฟ้า 10 กิโลวัตต์ จึงต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งประมาณ 60 ตารางเมตร

ค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบโซล่า

ปัจจุบัน ราคาของอุปกรณ์โซล่าเซลล์ลดลงมาพอสมควร โดยประมาณการแล้ว การติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับบ้านพักอาศัย ที่ติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ รวมค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้งแล้วอยู่ที่ 50 - 60 บาทต่อวัตต์ ซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกใช้อุปกรณ์คุณภาพระดับใด ดังนั้นถ้าติดตั้ง 10 กิโลวัตต์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 500,000 – 600,000 บาท โดยมีระยะเวลาการคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 7 - 8 ปี สำหรับบ้านพักอาศัย และ 4 – 5 ปีสำหรับโรงงานที่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI ซึ่งระยะเวลาคืนทุนจะขึ้นอยู่หลายปัจจัย เช่น คุณภาพของแสงอาทิตย์, ประสิทธิภาพของระบบ, พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้, การขายไฟฟ้าให้แก่รัฐบาลหรือใช้งานเองภายในบ้าน และ การสนับสนุนด้านการเงินของรัฐบาล นอกจากนั้นต้นทุนต่อหน่วยของระบบโซลารืรูฟจะลดลงอย่างมีนัยยะ หากหลังคาหรือระบบมีขนาดใหญ่ขึ้น ท่านสามารถทดลองประเมินราคาโซลาร์รูฟสำหรับอาคารของท่านได้เองที่ http://solarenergylaboratory.com/quotation

การบำรุงรักษาระบบโซล่าร์

การบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์นั้นไม่ยุ่งยากแถมมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนัก โดยทั่วไปจะมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์หลัก ๆ ของระบบ (Maintenance) ได้แก่ 1. การบำรุงรักษาแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Panels) 2. การบำรุงรักษาตัวแปลงกระแสไฟฟ้าและระบบควบคุมต่าง ๆ (Inverter and Controller) 3. การบำรุงรักษาระบบสายไฟและระบบเชื่อมต่อต่าง ๆ (Wiring and Connections) 4. การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ (Battery, The system with Battery Back-up)

สิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการติดตั้งระบบโซล่าร์

BOI ให้สิทธิประโยชน์กับผู้ลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยให้ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๓ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน ส่งรายละเอียดกิจการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของ ทำให้การติดตั้งโซลาร์รูฟสามารถคืนทุนภายใน 4 ปีด้วยสิทธิ BOI

คำนวณราคา